Alates 10. 12. 2006 tegutseb Vändra vallas MTÜ Võidula Külaselts.

Kontaktandmed:

Postiaadress: Võidula küla Vändra vald Pärnumaa 87634

Juhatuses on viis liiget:

Mart Järvik, Helju Ringenberg, Lea Toom, Eha Tamm ja Tarmo Loodus

e-post: voidulamois@gmail.com

 

Seltsi eesmärk on heategevuslik külaelu toetamine avalikes huvides, sealhulgas:

  • Võidula küla arengukava väljatöötamine

  • Võidula külaelu edendamine, külaelu arengule kaasaaitamine, küla ajaloo talletamine;

  • Arvet Toomi mälestuse jäädvustamine;

  • Võidula külaelu arengule kaasa aidanud inimeste tunnustamine ja nende mälestuste jäädvustamine;

  • Võidula mõisakompleksi säilitamisele ja arendamisele kasaaitamine;

  • Võidula kui turismikoha ja mõisakompleksi kui turismikompleksi väljakujundamine ja tutvustamine;

  • Võidula küla- ja koolikokkutulekute korraldamine;

  • teiste sarnaste liikumistega ühinemine.

 

Oma eesmärgi saavutamiseks koondab Selts inimesi ja juuriidilisi isikuid, kes soovivad toetada Võidula külaelu ja arengut, loob vastavaid majandus- kultuuri- ja sõprussidemeid, kogub raha ja muud vara, mille arvel toetab eesmärgile suunatud tegevusi.

Oma eesmärkide saavutamise tagamiseks korraldab Selts regulaarselt Seltsi liikmete ja -külaliste koosviibimisi. Sellised koosviibimised võivad olla koosolekud, lõuna- või õhtusöögid ja/või juhatuse või liikmete poolt korraldatud muus vormis Seltsiüritused.

Seltsil on asutajaliikmed, lihtliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.

Asutajaliikmeid on seltsil 15.

Lihtliikmeid, auliikmeid ja toetajaliikmeid on seltsil piiramatult.

Lihtliikmeks saab astuda, esitades vastava avalduse Seltsi juhatusele ja tasudes sisseastumismaksu Seltsi aa numbrile 10220065716015 SEB Eesti Ühispanka

Seltsi liikmeks astumisel on sisseastumismaks 5 € ja aastamaks on 10 €.